Logo de SlowDreamsCal Parines

Disseny i maquetació

Renovació del lloc web de la casa rural de Cal Parines (http://www.calparines.com/).

L’objectiu es fer una pàgina més moderna amb la informació més clara, fàcilment modificable, amb varis idiomes, i que s’adapti als diferents dispositius.

Es proposa migrar-la a wordpress, escollint un tema pensat per allotjament rural i en format d’una sola pàgina.